Menu

Tag: Desinstalar Platf.pro de Chrome

virus tag

Posibles Pasos Para Eliminación Platf.pro de Chrome

Retirar Platf.pro de Chrome El conocimiento de diversas infecciones archivos dll generadas por Platf.pro FirewallControlPanel.dll 6.1.7600.16385, ipsmsnap.dll 6.1.7601.17514, mshtmled.dll 6.0.2900.5512, bthci.dll 5.1.2600.0, WMDRMNet.dll 10.0.0.3802, zoneclim.dll

Read More